015.380.871

Svakog radnog dana od 7h do 15h

Službe

Izmenjena verzija plana javnih nabavki(3)Podaci o zaposlenim (3) 

 • SLUŽBA RUKOVOĐENJA

Poslovi rukovođenja obuhvataju organizaciju i usklađivanje procesa rada u Ustanovi, predlaganje poslovne politike i mera za njeno sprovođenje, zastupanje i predstavljanje Ustanove, odlučivanje o pravima i obavezama radnika, izvršavanje pravosnažnih sudskih odluka, odluka organa upravljanja i drugih organa.

 20200125_093136

V.D. DIREKTORA USTANOVE – Marija Marković, diplomirani pravnik

 • OPŠTA SLUŽBA

U okviru ove službe obavljaju se pravni poslovi, praćenje zakona, usklađivanje akata sa zakonom, radni odnosi, poslovi bezbednosti i zdravlja na radu, poslovi PPZ, poslovi javnih nabavki, ostali administrativno-arhivnski poslovi i poslovi obezbeđenja objekta.

IMG_20170925_130301

  

AKTI USTANOVE

 • INFORMATOR O RADU USTANOVE

Informator o radu ustanove 

 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA

 Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Gerontoloskom centru Sabac-1

Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Gerontoloskom centru Sabac-2

Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Gerontoloskom centru Sabac-3

 • PROGRAM RADA USTANOVE

ПРОГРАМ РАДА ГЦ ШАБАЦ ЗА 2023.ГОДИНУ

 • JAVNE NABAVKE

Plan javnih nabavki-2024

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Plan javnih nabavki-2023

Izmenjena verzija plana javnih nabavki(1)-2023

Plan javnih nabavki(1)-2022

Izmenjena verzija plana javnih nabavki(1)

Izmenjena verzija plana javnih nabavki(2)

 

 • UNUTRAŠNJE UZBUNJIVANJE

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

 • ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

 • RODNA RAVNOPRAVNOST

ПЛАН РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНОГ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 23.12.2022.ГОДИНЕ

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ 23.12.2022.ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ 29.12.2022.ГОДИНЕ

ОБРАЗАЦ БР.1 – ПРИЛОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2022

ОБРАЗАЦ БР.3 – ПРИЛОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2022

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ -2023

ИЗВЕШТАЈ РР -2023

ОБРАЗАЦ РР бр.1 ПРИЛОГ

 ОБРАЗАЦ РР бр.3 ПРИЛОГ

 

 • КОНКУРСИ

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ПО ЗАКЉУЧКУ КОМИСИЈЕ 51 БР.112-71282021 ОД 29.07.2021.ГОДИНЕ

 • PODACI O BROJU ZAPOSLENIH I RADNO ANGAŽOVANIH LICA U USTANOVI  PREMA UREDBI BR.159 OD 30.12.2020.GODINE

2021.ГОДИНА

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ ЈАНУАР 2021 ,   ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ ФЕБРУАР 2021ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ МАРТ 2021,

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ АПРИЛ 2021ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ МАЈ 2021ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ ЈУН 2021,

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ ЈУЛ 2021ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ АВГУСТ 2021ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ СЕПТЕМБАР 2021,

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ ОКТОБАР 2021ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ НОВЕМБАР 2021ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ ДЕЦЕМБАР 2021,

2022.ГОДИНА

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ ЈАНУАР 2022ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ ФЕБРУАР 2022ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ МАРТ 2022,

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ АПРИЛ 2022ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ МАЈ 2022ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ ЈУН 2022,

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ ЈУЛ 2022ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ АВГУСТ 2022ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ СЕПТЕМБАР 2022,

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ ОКТОБАР 2022ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ НОВЕМБАР 2022

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ ДЕЦЕМБАР 2022

2023.ГОДИНА

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ ЈАНУАР 2023

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ ФЕБРУАР 2023

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ МАРТ 2023

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ АПРИЛ 2023

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ МАЈ 2023

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ ЈУН 2023

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ ЈУЛ 2023

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ АВГУСТ 2023

 ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ СЕПТЕМБАР 2023

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ ОКТОБАР 2023

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ НОВЕМБАР 2023

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ ДЕЦЕМБАР 2023

2024.ГОДИНА 

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ ЈАНУАР 2024

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ ФЕБРУАР 2024

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ МАРТ 2024

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ АПРИЛ 2024

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ МАЈ 2024

 • SLUŽBA RAČUNOVODSTVA

Zaposleni u ovoj službi obavljaju poslove finansijske operative, analitičko i materijalno knjigovodstvo, poslove planiranja i analize finansijskog poslovanja, poslove blagajne, poslove obračuna zarada, naplate potraživanja, nabavke i magacina i dr.

P7010960 P7171455 P7181456

 • FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РУКОВОДИОЦА ОДГОВОРНОГ ЗА УВОЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА ФУК-А

ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ

 • ZDRAVSTVENA SLUŽBA

Opšti rad zdravstvene službe se zasniva na praćenju svih vitalnih funkcija organizma, kontrola nivoa šećera i masnoće u krvi, laboratorijske analize, preventivna vakcinacija, zdravstveno vaspitni rad, razgovori sa korisnicima, opšta nega korisnika prevencija dekubita, svakodnevne vizite lekara, davanje i praćenje ordinirajuće terapije, konsultativni pregledi lekara specijaliste (fizijatar i neuropsihijatar), praćenje nege zavisnih korisnika i fizikalnog tretmana. U ovoj službi obavlja se  i održavanje higijene prostora i soba korisnika, šivenje, pranje i peglanje  veša i posteljine, frizerske usluge ( šišanje, brijanje i održavanje fruzure korisnicima) i drugo.

Zdravstvena sluzba Zdravstvena sluzba P7241639

 • SOCIJALNA SLUŽBA

U okviru socijalne službe obavlja se priprema za prijem korisnika i prijem; praćenje i mere na adaptaciji novoprimljenog korisnika; kontakti sa službama socijalne zaštite i rodbinom korisnika; vođenje raznih evidencija; izrada planova, izveštaja i saopštenja; poslovi prihvata i zbrinjavanja lica; kulturno-zabavno i rekreativno angažovanje korisnika i drugi poslovi.  Usluge socijalnog rada su usmerene na adaptaciju korisnika i njihovo prilagođavanje novim uslovima života, na procenu individualnih potreba, sposobnosti i interesovanja svakog pojedinca radi bržeg uključivanja u život ustanove i očuvanja kvaliteta života korisnika.

P7241630 P8201887

 • SLUŽBA ISHRANE

Planiranje ishrane korisnika vrši se  prema potrebama i posebnim zahtevima korisnika, imajući u vidu njihovo zdravstveno stanje. Izrada jelovnika  vrši se u skladu sa normativima i standardima i  sačinjava se na svakih petnaest dana. U njegovoj izradi  učestvuju organizator ishrane, lekar i predstavnik korisnika. Ishrana je raznovrsna i kvalitetna, u kojoj su  zastupljeni meso, mlečni proizvodi, povrće, voće i širok dijapazon jela. Postoji dijetalni program ishrane koji je prilagođen specifičnim stanjima korisnika (dijabetičari, ulkusni bolesnici itd).

P7181465 IMG_20181027_084955

 • SLUŽBA ODRŽAVANJA

U okviru ove službe obavljaju se poslovi na održavanju objekata, mašina i uređaja, poslovi održavanja kotlarnice i zagrevanje objekata, blagovremeno otklanjanje kvarova, svakodnevna kontrola elektro instalacija i drugih uređaja.

IMG_3990