015.380.871

Svakog radnog dana od 7h do 15h

Prev slide
Next slide

O Ustanovi

Gerontološki centar Šabac je ustanova socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih osoba, kapaciteta 230 korisnika, kojima se pružaju usluge stanovanja, ishrane, nege, zdravstvene zaštite, usluge socijalnog rada, kulturno – zabavne, rekreativne, okupacione i druge aktivnosti, zavisno od potreba, sposobnosti i interesovanja korisnika, što im boravak u ustanovi čini lepšim i bogatijim.

Gerontološki centar kao ustanova za društvenu brigu o starijim osobama postoji od 1944.godine. Kontinuitet sa drugim načinima brige o starijim osobama ostvaruje još od 1923.godine, što ukazuje na višedecenijsku tradiciju vezanu za brigu o starijim osobama.

Nalazimo se na teritoriji opštine Šabac, naselje Jelenča u ulici Mišarskih junaka bb (pogledaj mapu). Lokacija Ustanove povezana je sa ostalim delovima grada gradskom autobuskom linijom.

  P8161850 P8161862

DSC_1205 DSC_1204
Hol Novog objekta

Ustanova je okružena velikim uređenim parkom sa stazama i klupama koje su okružene cvećem i zelenilom, gde se korisnici odmaraju i šetaju.

 slika6 slika7
1 6
4 37
Park Ustanove

Gerontološki centar je otvorenog tipa sa svakodnevno predviđenim posetama srodnika kao i odlascima korisnika na vikend i u posetu srodnicima.

P7031111 3
8 16 DSC_1187
OJ Stacionar

Ustanova se sastoji od tri posebna objekta, od kojih jedan predstavlja upravnu zgradu, dok su druga dva smeštajne celine za korisnike (OJ Stacionar, Novi objekat – OJ Lamela 1 i OJ Lamela 2), u okviru kojih se nalaze dvokrevetne, trokrevetne i višekrevetne sobe za smeštaj korisnika, lekarske ordinacije, ambulante, dnevni boravci, čajne kuhinje, prostorije namenjene za radno-okupacionu terapiju i fizikalnu terapiju, dve kapele, biblioteka i čitaonica, kuhinja, pekara, restorani, frizerski salon, magacini, vešernica, majstorska radionica, kotlarnica, garaže i prostorije za zaposlene.

Gerontoloski Centar Šabac slika11
19 21

 DSC_1175 DSC_1193 DSC_1188

DSC_1192 DSC_1191

Novi objekat – OJ Lamela 1 i OJ Lamela 2

22 27

DSC_1198 DSC_1199 DSC_1195
Pomoćne prostorije

Celokupna delatnost Gerontološkog centra odvija se kroz rad njegovih službi, koje su međusobno povezane u ostvarivanju osnovnih funkcija ustanove.

slika13 slika14
41 39

DSC_1196 DSC_1186
Upravna zgrada

GERONTOLOŠKI KLUB

Pored redovnih aktivnosti, Ustanova se bavi i poslovima vaninsitucionalnog oblika socijalne zaštite – Gerontološki klub. Članovi kluba zadovoljavaju različite životne potrebe kao što su druženje, kulturno – zabavne, rekreativne aktivnosti, socijalna integracija i razvijanje solidarnosti među članovima. Klub za penzionere i druga stara lica počeo je sa radom 1998.godine kao oblik otvorene zaštite.

klub 003 klub 007
Klub za penzionere i druga stara lica (poznatiji kao Gerontološki klub Šabac), počeo je sa radom 01.04.1998.godine.
Klub je za članove otvoren svakog radnog dana od 11-18 časova i nedeljom od 18-21 časova. U ovom periodu realizuju se klupske aktivnosti, kroz druženje, rad komisija i sekcija i razne programske aktivnosti.
klub 006 klub 010
Klub za penzionere i druga stara lica preko različitih programskih sadržaja utiče na prevenciju patološkog starenja, putem integracije starijih građana u društvo i održavanja njihovog psiho- fizičkog zdravlja.
Kao forma otvorene socijalne zaštite, klub pruža široku lepezu usluga, ali ima i potencijale za razvoj novih usluga što čini osnovu za unapređenje kvaliteta života starih građana u lokalnoj zajednici i približavanje evropskim standardima u ovoj oblasti zaštite.