015.380.871

Svakog radnog dana od 7h do 15h

Procedura smeštaja

Da bi pokrenuli postupak smeštaja korisnika u Ustanovu potrebno je obratiti se Centru za socijalni rad opštine u kojoj je kandidat za smeštaj prijavljen kao stanovnik, gde je potrebno predati zdravstvenu i socijalnu dokumentaciju.

USLOVI SMEŠTAJA

 1. Prilikom pripreme za smeštaj korisnika dostavlja se zakonompredviđena socijalna dokumentacija : obrazac S1- zahtev za smeštaj, izveštaj voditelja slučaja , ček od penzije ukoliko je potencijalni korisnik penzioner i dr. Uz dokumentaciju za potrebe matične službe – ukoliko je potencijalni korisnik u braku, dostavlja se i izvod iz matične knjige venčanih, zatim izvod iz matične knjige rođenih  sa unetim konstatacijama sklapanja braka,razvoda ili  smrti i uverenje o državljanstvu .
 1. Ukoliko se zbog hitnosti smeštaja dostavi nepotpuna socijalnadokumentacija, nedostajuću dokumenaciju treba dostaviti najkasnije u roku od 5 dana od dana smeštaja.
 1. Rešenjeo smeštaju dostaviti u roku od 7 dana od dana smeštaja.
 1. Ukoliko se radi o licu lišenom poslovne sposobnosti obavezno dostaviti kopijurešenja o lišavanju poslovne sposobnosti kao i rešenje o postavljenom   staratelju.
 1. Od medicinske dokumentacije obavezni su:

– izveštaj neuropsihijatra sa predlogom terapije,

– očitan snimak pluća  od strane pneumoftiziologa

– nalaz na HBsAg (virus hepatita B), HCV (virus hepatita C),

– nalaz na Wasserman,

– otpusna lista ukoliko je potencijalni korisnik bolnički lečen,

– prepis dijagnoza i  aktuelne terapije iz kartona Doma zdravlja gde se leči

– ukoliko se lice leči od hroničnih bolesti dostaviti aktuelne specijalističke izveštaje s  predlogom terapije.

Ukoliko se potencijalni korisnik ranije lečio, neophodno je da prilikom prijema ponese raspoloživu medicinsku dokumentaciju o lečenju  kao i  lekove koje trenutno  koristi.

 1. Potrebnoje  obezbediti sredstva za lične potrebe korisnika  do početka prijema džeparca.
 1. Potrebno je da prilikom prijema sa korisnikom dođe srodnik (ugovaračsmeštaja) ili zakonski zastupnik  i  voditelj slučaja iz  uputnog CSR.
 1. Voditelj slučaja, srodnik  i sam korisnik, ukoliko je u mogućnosti, učestvuju upravljenju  plana usluga.
 1. Korisnik se prima na adaptacioni period od1 meseca, posle čega se na osnovu procene adaptacije korisnika   na Stručnom timu donosi  odluka  o produženju smeštaja ili obaveštava uputni CSR radi pronalaženja adekvatnije ustanove za smeštaj.
 2. Prijem u ustanovu se vrši od  ponedeljka do  četvrtka u vremenu od 11 do 13h. Na prijem poneti važeću ličnu kartu i overenu zdravstvenu knjižicu. Na prijem korisnika dovesti u pristojnom higijenskom stanju.
 3. Uputni centar, srodnik koji učestvuje u troškovima smeštaja i sam korisnik dužni su da prilikom smeštaja korisnika u ustanovu obezbede odeću i obuću i to :
  za pokretne korisnike : sezonska odeća (najpraktičnije trenerke – 3 kompleta ili 3 donja dela trenerki ) i obuća, majice, 2 kućne haljine ili bade mantila, donji veš, čarape, pižame (3 komada), 3-4 peškira, kućne papuče i pribor za ličnu higijenu.
  – za nepokretne i teško pokretne: 4 majice kratki rukav,pižame 3 komada, 3-4 peškira, 1 bade mantil, 2 kompleta trenerki ili donji deo trenerke, kućne papuče, pulover ili džemper. Naknadno doneta odeća obavezno treba da se prijavi osoblju radi evidentiranja i obeležavanja. Ovo je obaveza za sve korisnike koji se primaju na smeštaj. Posebno odvojiti i doneti komplet odeću i obuću  za slučaj smrti samo za korisnike koji nemaju srodnike tj.čija se sahrana vrši preko uputnog CSR .

Preminuli korisnici preuzimaju se iz bolničke kapele JKP Šabac, telefon 015/363-347 i 343-318.

Nakon obrade predmeta CSR dostavlja Ustanovi uput sa potrebnom dokumentacijom. Stručni tim Ustanove razmatra pristigle zahteve. U zavisnosti od potreba budućeg korisnika, njegovog zdravstvenog stanja i slobodnih kapaciteta u Ustanovi, stručni tim predlaže prijem korisnika kao i odgovarajuću organizacionu jedinicu za smeštaj.

Prijem u Ustanovu se vrši od ponedeljka do četvrtka od 11.00 – 13.00 časova.

Trenutno, kapaciteti Ustanove nisu popunjeni.

Vreme posete svakim danom u peridu od 11:30 do 16:30 h.

 

 • CENOVNIK

Cene usluga smeštaja utvrđuju se i menjaju rešenjem Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike,  tako da pojedinačno iznose:

 • OJ LAMELA I (23110)                                                                                       mesečna cena                   

ZAVISNI KORISNICI (220-229) (dvokrevetne i trokrevetne sobe)                                   34.644,00                             
ZAVISNI KORISNICI  (jednokrevetna soba)                                                                           41.573,00                              

 • OJ LAMELA II (23120)                                 

NEZAVISNI KORISNICI (200-209)                                                                                          21.882,00                                 

NEZAVISNI KORISNICI (jednokrevetna soba)                                                                      26.258,00                                                      

POLUZAVISNI KORISNICI (210-219,299)  (dvokrevetne sobe)                                       25.808,00                               

POLUZAVISNI KORISNICI (jednokrevetna soba)                                                                 30.970,00

 •  OJ STACIONAR (23130)

ZAVISNI KORISNICI(220-229,299)                                                                                      30.311,00

Sredstva za lične potrebe korisnika (džeparac) koji su smešteni u ustanovu socijalne zaštite, mesečno se menjaju, u skladu sa prosečno ostvarenom zaradom u Republici Srbiji u prethodnom mesecu.

a)  5,5 % za penzionere i

b)  3,5 % za lica bez prihoda

Obveznici plaćanja smeštaja   su dužni   da pored cene smeštaja  mesečno uplaćuju i utvrđeni džeparac.

Cenovnik se primenjuje od 01.10.2015. godine, do izmene rešenja nadležnog Ministarstva o cenama usluga.

 

OJ STACIONAR

20180725_144605  20180725_144817 20180725_144834

20180725_144927 20180725_144942 20180725_144958
20180725_145121 20180725_145134 20180725_145212

 

 

 

P7171428 P7171430 P7171433 P7041133 P7041135 IMG_3872   P7041161 P7041157